محمد نصیری

محمد نصیری

دکتر محمد نصیری بازرس مجمع خیّرین کشور و عضو هیأت مدیره جامعه حامی معلولین است. فعالیت‌ها و کارهایی شاخص او در رفع مشکلات معلولان و دغدغه‌های اینچنینی او در بین خیّرین به شخصیتی شاخص تبدیل کرده است. 

دکتر محمد نصیری جوانترین عضو هیأت مدیره مجمع خیّرین کشور اکنون مدیرکل مشارکت‌های مردمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.