مجتبی رحماندوست

مجتبی رحماندوست

مجتبی رحماندوست متولد ۱۳۳۳ در شهر همدان است. این نویسنده و شاعر، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی نیز بود. 

او در سال ۱۳۶۲ از طریق مسجد محل به صورت بسیجی به جبهه اعزام شد و در جنگ ایران و عراق از ناحیه یک دست و یک پا جانباز شد. او دارای مطالعات حوزوی بوده و دکترای تخصصی ادبیات عرب نیز دارد. مدیریت مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری و معاونت فرهنگی و هنری بنیاد مستضعفان و جانبازان از جمله مسئولیت‌های گذشته او محسوب می‌شوند. مجتبی رحماندوست هم‌اکنون در عین تدریس در دانشگاه تهران یکی از اعضای فرهنگستان هنر و دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین می‌باشد. او هم‌اینک مدیرعامل مجمع خیّرین کشور است. ایده استفاده از ظرفیت مساجد محل و اصناف و همکاریها با نمایندگان ادوار مجلس برای فراگیر کردن مجمع خیّرین کشور از مهمترین ایده‌پردازی‌ها و اقدامات او در مجمع است. 

از جمله آثار این خیرخواه هنرمند می‌توان به کتابهایی زیر اشاره کرد: 

 

مفتاح التفاسیر (۱۳۷۰)

مسافر (۱۳۷۴)

یک جفت ونیم (۱۳۸۱)

میل لیلی (۱۳۸۳)

سفر غریب (۱۳۸۵)

روشی نو در آموزش مبادی العربیه (۱۳۸۶)

تفاسیر قران کریم (۱۳۸۶)

تفسیر به رای (۱۳۸۶)

نگهبان غار (۱۳۸۷)

مفقود سوم (۱۳۸۷)

سه پدیده در آینه رمان (۱۳۸۸)