محمدعلی روحی فردپور

محمدعلی روحی فردپور

برای علی روحی فردپور تنها امر نیکوکارانه مهم است، شاید به همین دلیل است که او در همه حوزه‌های خیّری حضوری فعال دارد. حضور او در حوزه‌های مدرسه‌سازی، حمایت از معلولان، بهداشت و سلامت امیدی دوباره برای بهبود شرایط و رفع محرومیت در کشور به حساب می‌آید. 

برگزاری اردوی زیارتی تفریحی به مشهد مقدس برای حدود ۷۰۰ نابینای سراسر کشور و به عهده گرفتن تمام هزینه‌های سفر این عزیزان یکی از اقدامات خیّری ماندگار او محسوب می‌شود.

مشارکت او در مرمت  و تجهیز مرکز بهداشت نارمک از دیگر فعالیت‌های او در حوزه سلامت محسوب می‌شود. او در ساخت ساختمان جدید شیرخوارگاه شبیر مشارکت جدی دارد.

اخیراً ضمن طرح موضوع مشکلات یکی از رزمندگان افغانی هشت سال دفاع مقدس در جلسه هیأت مدیره مجمع خیّرین کشور، علی روحی مشکل مسکن وی را حل کرد. 

او هم‌اکنون عضو هیأت مدیره مجمع خیّرین کشور است.