محمدحسن خداوردی

محمدحسن خداوردی

محمد حسن خداوردی بازرس علی‌البدل هیات مدیره مجمع خیّرین کشور است. شهرت او در انجام کار خیر به علت تنوع کارهایی انسان‌دوستانه‌ای‌ست که انجام می‌دهد. هر جا که نیازی احساس کند او وارد گود خواهد شد. خودش بر این اعتقاد است که «برای خیّر بودن نیاز به تحول مالی و دارایی آنچنانی نیست، وقتی اراده به خیرخواهی در وجود انسان باشد و دغدغه کمک به مردم را کسی در وجودش حس کند، پس از آن خود را متعهد به انجام کار می‌داند.»

از جمله حوزه‌هایی که محمدحسن خداوردی در آن فعال است می‌توان به جامعه خیّرین حامی معلولین کشور، سلامت، مدرسه‌سازی و تامین تجهیزات پزشکی بیمارستانها اشاره کرد.